Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Waddenweg, Finsestraat en Balticpark in Delfzijl

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsdelta. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Delfzijl
  2. c4a2209b37e3af207d538309ead3d2d7
  • Onderwerp: kapvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Op 18 januari 2024 heeft de gemeente Eemsdelta een aanvraag ontvangen voor het kappen van 2 bomen en het verplaatsen van 7 bomen (sloop/nieuwbouw) op de locatie Waddenweg, Finsestraat en Balticpark in Delfzijl. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596 of per e-mail gemeente@eemsdelta.nl. Bent u het niet eens met een vergunning/ontheffing? Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas als de vergunning/ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 weken na datum van verzending. Vermeld in uw brief tegen welke vergunning/ontheffing u bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar naar: het college van B&W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitdelfzijl.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen