Verleende omgevingsvergunning, Handelskade West 2 in Delfzijl

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsdelta. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Delfzijl
  2. gmb-2024-26994
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten om voor de locatie Handelskade West 2, 9934 AA Delfzijl, een omgevingsvergunning te verlenen voor een milieuneutrale wijziging. Het besluit is op 4 januari 2024 verzonden.Het besluit heeft betrekking op het toevoegen van afvalstoffen met de euralcode 16 01 03 (afgedankte banden) vallend onder sectorplan 11 aan de lijst te accepteren afvalstoffen in het AV-AOIC beleid.InzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 januari 2024 tot en met zes weken later ter inzage bij de gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14 0596.Bezwaar en voorlopige voorzieningTegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van dagtekening van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta, Postbus 15, 9900 AA Appingedam. In het bezwaarschrift moet duidelijk staan tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom. Verder moet het bezwaarschrift een datum en een ondertekening bevatten. Als de zaak spoedeisend is, kan een schorsingsverzoek (een verzoek om voorlopige voorziening) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend. Meer informatie staat op rechtspraak.nl.Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596 of per e-mail gemeente@eemsdelta.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitdelfzijl.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen