Ontwerpbesluit EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., Oosterhorn 38 te Farmsum, uitbreiding afvalscheidingsinstallatie Fossil Eye

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Delfzijl
  2. prb-2023-11182
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2023

 

Omschrijving:

Gedeputeerde Staten van Groningen maakt bekend dat zij voornemens zijn voor de locatie Oosterhorn 38, 9936 HD Farmsum een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een uitbreiding afvalscheidingsinstallatie Fossil Eye.Inzage Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie tot en met zes weken later ter inzage bij: -de provincie Groningen, St. Janssttraat 4, 9712 JN Groningn;-de gemeente Eemsdelta.ZienswijzeTijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan Gedeputeerde Staten van Groningen Postbus 610, 9700 AP Groningen. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de provincie Groningen, telefoonnummer 050-3164911.Informatie Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen, telefoonnummer 050-3164911.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitdelfzijl.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen