Waterstanden hoog maar beheersbaar

  1. Extern
  2. Waterstanden hoog maar beheersbaar

2023-11-20 15:15:00

Delfzijl - Sinds oktober is het erg nat en de bodem is op veel plaatsen verzadigd. Sloten en beken zitten vol. Om wateroverlast tegen te gaan, voeren we volop water af naar zee. Daarmee is de situatie momenteel beheersbaar. We zijn waakzaam en houden de weersvoorspellingen en waterstanden goed in de gaten. Ook zijn we alert op verstoringen in de waterafvoer, bijvoorbeeld door een verstopte duiker of een gemaal dat in storing gaat. Doordat de grond verzadigd is met water, kan neerslag nauwelijks nog de bodem in zakken. Veel water stroomt dan direct naar sloten en greppels. Door deze snelle afstroming van de neerslag, kunnen waterstanden snel stijgen als er in korte tijd veel regen valt. Afgelopen zondag en zondagnacht is er weer veel neerslag gevallen (circa 40 millimeter). Hierdoor stijgen op dit moment waterpeilen. We kunnen echter voldoende water opvangen in onze boezem en van daaruit afvoeren naar zee. Volop water afvoeren naar zee Mede omdat er geen hoog water op de Eems-Dollard was, hebben we de afgelopen week veel water kunnen afvoeren naar zee. Ongeveer 8 miljard liter per etmaal. Dit doen we door onze spuisluizen in Delfzijl en Nieuwe Statenzijl open te zetten, wanneer het water op zee lager staat dan in onze boezemwateren. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de kleine Zeesluis in Farmsum (sluis voor scheepvaart) op ons verzoek geopend voor extra waterafvoer. Daarmee hebben we de waterstanden in de boezem kunnen verlagen. Tot en met donderdag wordt weinig neerslag verwacht. We blijven volop water afvoeren naar zee om de waterpeilen in ons gebied te verlagen, zodat we weer ruimte hebben om neerslag op te vangen die later in week kan vallen. Water op het land en in de tuin Ook op de akkers is het erg nat. We snappen dat landbouwers maatregelen treffen om het water van hun grond af te laten lopen, zeker daar waar gewassen nog niet zijn geoogst. We verzoeken hun om na deze natte periode eventuele schade zo snel als mogelijk te herstellen. In ieder geval voor de start van het maaiseizoen in mei. Mocht de gegraven geul uitgespoeld zijn, dan vragen we landbouwers de uitgespoelde grond uit de sloot te halen. Op die manier houden we de waterafvoer optimaal. We ontvangen de nodige meldingen van inwoners die water in de tuin hebben staan. Dit komt doordat de grond is verzadigd. Het heeft tijd nodig voordat de plassen in de tuin zijn verdwenen. Als het langere tijd droger weer is, krijgt het water de tijd om in de grond te zakken. Grondwaterstanden Grondwaterstanden zijn op dit moment hoog voor de tijd van het jaar. Ook op de hoge zandgronden in ons gebied staat het grondwater hoger dan het langjarig gemiddelde. Het grondwater heeft zich hier inmiddels goed aangevuld na de droge zomers van de afgelopen jaren.…

Lees het hele artikel

Deel dit artikel met je familie en vrienden

Redactie Nieuwsuitdelfzijl.nl

Dit artikel is niet door ons geschreven. Ga voor het volledige artikel naar de website van: Waterschap Hunze en Aas.