Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Sont nabij huisnummer 13, Finsestraat nabij huisnummer 182 en Prins Bernhardlaan 26a te Delfzijl

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsdelta. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Delfzijl
  2. gmb-2024-485
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

De gemeente Eemsdelta heeft op 20 december 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00002836 voor het kappen van 16 bomen en het rooien van beplantingsvakken (sloop/nieuwbouw) op de locatie Sont nabij huisnummer 13, Finsestraat nabij huisnummer 182 en Prins Bernhardlaan 26a te Delfzijl.De vergunning is verleend.InformatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596 of per e-mail gemeente@eemsdelta.nl.Bent u het niet eens met een vergunning/ontheffing?Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas als de vergunning/ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 weken na datum van verzending. Vermeld in uw brief tegen welke vergunning/ontheffing u bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar naar: het college van B&W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitdelfzijl.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen